Integration Guide & API Reference

Create Intention API

URL: https://pakistan.paymob.com/v1/intention/
Method: POST
source: Merchant's server
recipient: Paymob's server
Content: JSON

authorization-header: Token <secret_key>

{
  "amount": 35000,
  "currency": "PKR",
  "payment_methods": ["card", "Nift","Jazzcash","Easypaisa"],
  "items": [
    {
      "name": "Item name",
      "amount": 35000,
      "description": "Item description",
      "quantity": 1
    }
  ],
  "billing_data": {
    "apartment": "dumy",
    "first_name": "dumy",
    "last_name": "dumy",
    "street": "dumy",
    "building": "dumy",
    "phone_number": "+2001125773493",
    "city": "dumy",
    "country": "dumy",
    "email": "[email protected]",
    "floor": "dumy",
    "state": "dumy"
  },
   "extras": {"billing_data": {
    "apartment": "dumy",
    "first_name": "dumy",
    "last_name": "dumy",
    "street": "dumy",
    "building": "dumy",
    "phone_number": "+2001125773493",
    "city": "dumy",
    "country": "dumy",
    "email": "[email protected]",
    "floor": "dumy",
    "state": "dumy"
  }}
}
{
  "payment_keys": [
    {
      "integration": 25,
      "key": "ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSXNJblI1Y0NJNklrcFhWQ0o5LmV5SjFjMlZ5WDJsa0lqbzRNU3dpWVcxdmRXNTBYMk5sYm5Seklqb3pOVEF3TUN3aVkzVnljbVZ1WTNraU9pSkJSVVFpTENKcGJuUmxaM0poZEdsdmJsOXBaQ0k2TWpVc0ltSnBiR3hwYm1kZlpHRjBZU0k2ZXlKbWFYSnpkRjl1WVcxbElqb2laSFZ0ZVNJc0lteGhjM1JmYm1GdFpTSTZJbVIxYlhraUxDSnpkSEpsWlhRaU9pSmtkVzE1SWl3aVluVnBiR1JwYm1jaU9pSmtkVzE1SWl3aVpteHZiM0lpT2lKa2RXMTVJaXdpWVhCaGNuUnRaVzUwSWpvaVpIVnRlU0lzSW1OcGRIa2lPaUprZFcxNUlpd2ljM1JoZEdVaU9pSmtkVzE1SWl3aVkyOTFiblJ5ZVNJNkltUjFiWGtpTENKbGJXRnBiQ0k2SW1SMWJYbEFaSFZ0ZVM1amIyMGlMQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pSXJNakF3TVRFeU5UYzNNelE1TXlJc0luQnZjM1JoYkY5amIyUmxJam9pVGtFaUxDSmxlSFJ5WVY5a1pYTmpjbWx3ZEdsdmJpSTZJazVCSW4wc0lteHZZMnRmYjNKa1pYSmZkMmhsYmw5d1lXbGtJanBtWVd4elpTd2liM0prWlhJaU9uc2laR1ZzYVhabGNubGZibVZsWkdWa0lqcG1ZV3h6WlN3aVlXMXZkVzUwWDJObGJuUnpJam96TlRBd01Dd2lZM1Z5Y21WdVkza2lPaUpGUjFBaUxDSnBkR1Z0Y3lJNlczc2libUZ0WlNJNklrbDBaVzBnYm1GdFpTSXNJbVJsYzJOeWFYQjBhVzl1SWpvaVNYUmxiU0JrWlhOamNtbHdkR2x2YmlJc0ltRnRiM1Z1ZEY5alpXNTBjeUk2TXpVd01EQXNJbkYxWVc1MGFYUjVJam94ZlYxOUxDSnVaWGgwWDNCaGVXMWxiblJmYVc1MFpXNTBhVzl1SWpvaWNHbGZkR1Z6ZEY4d016SmhPREE1T0RWaE1HUTBaR1kzT0RFMU5HSTJaVEV6TldVMVlqUXdZeUlzSW1WNGNDSTZNVFkzTkRVMU16RXlNWDAucXlpVWhxUmZFbkVOWUxSNTA0ZHYtdVVzSTlhbFk5TVU2TVlpZXhpWTJDaW5fVU56cVE0SjZablNOYjQxaDBFUGtKRC1XdzRXbjZrSXFCaXQ1OTA2R3c=",
      "gateway_type": "MIGS"
    }
  ],
  "id": "pi_test_032a80985a0d4df78154b6e135e5b40c",
  "intention_detail": {
    "amount": 35000,
    "items": [
      {
        "name": "Item name",
        "amount": 35000,
        "description": "Item description",
        "quantity": 1
      }
    ]
  },
  "client_secret": "csk_test_32e9a7b0472a75b7d7baeb09e47a83fa",
  "payment_methods": [
    {
      "id": "pm_test_8792bf52846b47bfa9df25b32d02bc9c",
      "integration_id": "25",
      "alias": null,
      "name": "Card",
      "type": "online",
      "currency": "PKR",
      "live": false,
      "object": "paymentmethods",
      "is_enabled": true
    }
  ],
  "transactions": [],
  "special_reference": null,
  "transaction_records": [],
  "extras": {
    "creation_extras": {
      "billing_data": {
        "apartment": "dumy",
        "first_name": "dumy",
        "last_name": "dumy",
        "street": "dumy",
        "building": "dumy",
        "phone_number": "+2001125773493",
        "city": "dumy",
        "country": "dumy",
        "email": "[email protected]",
        "floor": "dumy",
        "state": "dumy"
      }
    },
    "confirmation_extras": null
  },
  "confirmed": false,
  "customer": null,
  "status": "intended",
  "created": "2023-01-24T10:38:41.685849+02:00",
  "object": "paymentintention"
}

🚧

Note

You can get secret_key and public_key from Merchant Dashboard.

secret_key :sk_test_626ba4a60a6f9cf4b0bc066ad3de884e93693afd5218ef832e99cbdf76a0fb37

public_key: pk_test_yl9JpHlmLY17jAL16yWU4y2zlpke14pO

client_secret_key: It can be obtained from the response of create intention API

Retrieve Intention API

URL: https://pakistan.paymob.com/v1/intention/element/<public_key/<client_secret_key>
Method: GET
source: Merchant's server
recipient: Paymob's server
Content: JSON

{
  "id": "pi_test_032a80985a0d4df78154b6e135e5b40c",
  "intention_detail": {
    "amount": 35000,
    "items": [
      {
        "name": "Item name",
        "amount": 35000,
        "description": "Item description",
        "quantity": 1
      }
    ]
  },
  "client_secret": "csk_test_32e9a7b0472a75b7d7baeb09e47a83fa",
  "payment_methods": [
    {
      "id": "pm_test_8792bf52846b47bfa9df25b32d02bc9c",
      "integration_id": "25",
      "alias": null,
      "name": "Card",
      "type": "online",
      "currency": "PKR",
      "live": false,
      "object": "paymentmethods"
    }
  ],
  "transactions": [],
  "special_reference": null,
  "transaction_records": [],
  "extras": {
    "creation_extras": {
      "billing_data": {
        "city": "dumy",
        "email": "[email protected]",
        "floor": "dumy",
        "state": "dumy",
        "street": "dumy",
        "country": "dumy",
        "building": "dumy",
        "apartment": "dumy",
        "last_name": "dumy",
        "first_name": "dumy",
        "phone_number": "+2001125773493"
      }
    },
    "confirmation_extras": null
  },
  "confirmed": false,
  "customer": null,
  "status": "intended",
  "created": "2023-01-24T10:38:41.685849+02:00",
  "object": "paymentintention",
  "merchant_name": "561338211",
  "merchant_id": 13,
  "user_username": "ae409abb630c4f53ad1ecfd71efa3a16",
  "user_id": 10,
  "payment_keys": {
    "live": false,
    "card": "ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSXNJblI1Y0NJNklrcFhWQ0o5LmV5SjFjMlZ5WDJsa0lqbzRNU3dpWVcxdmRXNTBYMk5sYm5Seklqb3pOVEF3TUN3aVkzVnljbVZ1WTNraU9pSkJSVVFpTENKcGJuUmxaM0poZEdsdmJsOXBaQ0k2TWpVc0ltSnBiR3hwYm1kZlpHRjBZU0k2ZXlKbWFYSnpkRjl1WVcxbElqb2laSFZ0ZVNJc0lteGhjM1JmYm1GdFpTSTZJbVIxYlhraUxDSnpkSEpsWlhRaU9pSmtkVzE1SWl3aVluVnBiR1JwYm1jaU9pSmtkVzE1SWl3aVpteHZiM0lpT2lKa2RXMTVJaXdpWVhCaGNuUnRaVzUwSWpvaVpIVnRlU0lzSW1OcGRIa2lPaUprZFcxNUlpd2ljM1JoZEdVaU9pSmtkVzE1SWl3aVkyOTFiblJ5ZVNJNkltUjFiWGtpTENKbGJXRnBiQ0k2SW1SMWJYbEFaSFZ0ZVM1amIyMGlMQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pSXJNakF3TVRFeU5UYzNNelE1TXlJc0luQnZjM1JoYkY5amIyUmxJam9pVGtFaUxDSmxlSFJ5WVY5a1pYTmpjbWx3ZEdsdmJpSTZJazVCSW4wc0lteHZZMnRmYjNKa1pYSmZkMmhsYmw5d1lXbGtJanBtWVd4elpTd2liM0prWlhJaU9uc2laR1ZzYVhabGNubGZibVZsWkdWa0lqcG1ZV3h6WlN3aVlXMXZkVzUwWDJObGJuUnpJam96TlRBd01Dd2lZM1Z5Y21WdVkza2lPaUpGUjFBaUxDSnBkR1Z0Y3lJNlczc2libUZ0WlNJNklrbDBaVzBnYm1GdFpTSXNJbVJsYzJOeWFYQjBhVzl1SWpvaVNYUmxiU0JrWlhOamNtbHdkR2x2YmlJc0ltRnRiM1Z1ZEY5alpXNTBjeUk2TXpVd01EQXNJbkYxWVc1MGFYUjVJam94ZlYxOUxDSnVaWGgwWDNCaGVXMWxiblJmYVc1MFpXNTBhVzl1SWpvaWNHbGZkR1Z6ZEY4d016SmhPREE1T0RWaE1HUTBaR1kzT0RFMU5HSTJaVEV6TldVMVlqUXdZeUlzSW1WNGNDSTZNVFkzTkRVMU16RXlNWDAucXlpVWhxUmZFbkVOWUxSNTA0ZHYtdVVzSTlhbFk5TVU2TVlpZXhpWTJDaW5fVU56cVE0SjZablNOYjQxaDBFUGtKRC1XdzRXbjZrSXFCaXQ1OTA2R3c="
  },
  "is_card_expired": false
}

🚧

Note

Once you done with the Intention you need to call this URL. It will open in browser's window.

Unified URL https://pakistan.paymob.com/unifiedcheckout/?publicKey=<public_key&clientSecret=<client_secret_key>